امروز ۳۰ مهر , ۱۳۹۶

Featured Posts

مهندس الیاسی : از ۱۱۹۳ پروژه سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکنون ۱۱۵۸ پروژه به اتمام رسیده است

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : مهندس طهمورث الیاسی بختیاری رئیس سازمان مدیریت و ...

ادامه مطلب

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : معاونت آمار و اطلاعات سازمان گزیده نتایج سرشماری ...

ادامه مطلب

آغاز سال تحصیلی جدید با حضور مدیران ارشد استانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : مهندس طهمورث الیاسی بختیاری رئیس سازمان مدیریت و ...

ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، فایل ...

ادامه مطلب

گزارش ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : حوزه معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ...

ادامه مطلب

گزارش ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه : حوزه معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان گزارشی از روند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه را منتشر نمود . در این گزارش آمده است :

دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،‌ موسسات و شرکتهای دولتی به عنوان واحدهای صف و ستاد از طرف قانون‌گذار برای انجام وظایف دولت ایجاد شده است و با توجه به وظایف، مسئولیت‌ها و منابع در اختیار هر یک از واحدهای مذکور ملزم به پاسخگویی می‌باشند. ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتفاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند. برهمین اساس به استناد بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ مورخ ۱۴/۱/۸۹ هیات محترم وزیران و به منظور سنجش موفقیت دستگاه های اجرایی استان درراستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری ) و همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۶۷۵/ت۵۰۶۴۲ه-تارخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ هیات وزیران) ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان براساس اهداف تعیین شده برای شاخص های عمومی و اختصاصی انجام شد .

اهم فعالیتهای ارزیابی عملکردسال ۱۳۹۵ شامل : ابلاغ بخشنامه های صادره سازمان اداری و استخدامی ، برگزاری دوره توجیهی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵دستگاه های اجرایی استان ، تایید نهایی گزارشها توسط ستاد دستگاه ها و ارسال آن به سازمان اداری و استخدامی کشور، استخراخ اطلاعات ثبت شده دستگاه های اجرایی استان در سامانه مدیریت عملکرد دولت به میزان ۲۵۵ نفر ساعت و انتقال آنها به فرم های چک لیست بررسی کارشناسی، بررسی مستندات و تطبیق وضعیت ارزیابی دستگاه های اجرایی براساس تفاهم نامه برنامه عملیاتی ۳ ساله اصلاحات دستگاه و یا برش استانی۱۳۹۵ دستگاه ها و برگزاری تعداد ۱۰۹ جلسه کارشناسی وانجام ۱۶۳۲ نفر ساعت کار کارشناسی ، امتیاز دهی شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی استان، ثبت نتایج و اطلاعات خروجی جلسات کارشناسی ارزیابی شاخص های بخش عمومی دستگاه های اجرایی استان در سامانه مدیریت عملکرد دولت به میزان ۵۲۰ نفرساعت.، بررسی اولیه گزارش استخراجی عملکرد دستگاه های اجرایی استان و دریافت اعتراض های احتمالی آنها ، نهایی نمودن امتیازات مکتسبه به تفکیک شاخص های عمومی و اختصاصی و ارسال گزارش ارزیابی عملکرد نهایی شده به سامانه مدیریت عملکرد دولت.

در ذیل تصاویر ارزیابی بخشی از دستگاه های اجرایی استان ارائه می شود

C:\Users\toranj\Desktop\New folder\photo_2017-08-15_23-13-15.jpg

C:\Users\toranj\Desktop\New folder\photo_2017-08-15_23-13-25.jpg

C:\Users\toranj\Desktop\New folder\photo_2017-08-15_23-13-43.jpg

C:\Users\toranj\Desktop\New folder\photo_2017-08-15_23-13-59.jpg

C:\Users\toranj\Desktop\New folder\photo_2017-08-15_23-14-08.jpg

C:\Users\toranj\Desktop\New folder\photo_2017-08-15_23-12-59.jpg

C:\Users\toranj\Desktop\New folder\photo_2017-08-15_23-12-23.jpg